"Когато любовта витае и пристъпвате .....

"За любовта всеки ден е празник ...

"Разкривайки любовта си на ...